ฟ้าสูง ดินต่ำ
ใจจงสูง ส่งเทียมฟ้า
ใจจงถ่อม ลงเคียงดิน
ชีวิตไม่สิ้นหวัง หนทางเจริญ แน่นอน

จิตใจมีหน้าที่ คือ รักหรือเกลียด
อ่อนโยนหรือกระด้าง
ท่านควรบำรุง จิตใจ
การอธิษฐาน ด้วยเมตตา และให้อภัย

สามสิ่งที่เป็นอุปสรรคหรือ ส่งเสริม ความรัก คือ
† ความเชื่อใจ
† ความไว้วางใจ
† ใจให้อภัย

ฟีลิปปี 2
2 ก็ขอให้ท่านทำให้ความยินดีของข้าพเจ้าเต็มเปี่ยม ด้วยการมีความคิดอย่างเดียวกัน
มีความรักอย่างเดียวกัน มีใจรู้สึกและคิดพร้อมเพรียงกัน
3 อย่าทำสิ่งใดในทางชิงดีกันหรือถือดี แต่จงมีใจถ่อมถือว่าคนอื่นดีกว่าตัว
4 อย่าให้ต่างคนต่างเห็นแก่ประโยชน์ของตนฝ่ายเดียว
แต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นๆด้วย
5 ท่านจงมีน้ำใจต่อกันเหมือนอย่างที่มีในพระเยซูคริสต์
6 ผู้ทรงสภาพของพระเจ้า แต่มิได้ทรงถือว่าการเท่าเทียมกับพระเจ้านั้น
เป็นสิ่งที่จะต้องยึดถือ
7 แต่ได้กลับทรงสละ และทรงรับสภาพทาส ทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์
8 และเมื่อทรงปรากฏพระองค์ในสภาพมนุษย์แล้ว พระองค์ก็ทรงถ่อมพระองค์ลงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณา กระทั่งความมรณาที่กางเขน

Salmos 5 Reina-Valera 1960 (RVR1960)

Plegaria pidiendo protección Al músico principal; sobre Nehilot. Salmo de David.1 Escucha, oh Jehová, mis palabras;

Considera mi gemir.

2 Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío,
Porque a ti oraré.

3 Oh Jehová, de mañana oirás mi voz;
De mañana me presentaré delante de ti, y esperaré.

4 Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad;
El malo no habitará junto a ti.

5 Los insensatos no estarán delante de tus ojos;
Aborreces a todos los que hacen iniquidad.

6 Destruirás a los que hablan mentira;
Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová.

7 Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa;
Adoraré hacia tu santo templo en tu temor.

8 Guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos;
Endereza delante de mí tu camino.

9 Porque en la boca de ellos no hay sinceridad;
Sus entrañas son maldad, Sepulcro abierto es su garganta, Con su lengua hablan lisonjas.

10 Castígalos, oh Dios; Caigan por sus mismos consejos; Por la multitud de sus transgresiones échalos fuera, Porque se rebelaron contra ti.

11 Pero alégrense todos los que en ti confían; Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes; En ti se regocijen los que aman tu nombre.

12 Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo; Como con un escudo lo rodearás de tu favor.

人若賺得全世界,賠上自己的生命,有甚麼益處呢?人還能拿甚麼換生命呢?

馬太福音16:26
chrisblatt:

Moleskine

chrisblatt:

Moleskine

Mara Wilson Remembers Robin Williams' Shy Side, Tells Funny Stories From Mrs. Doubtfire Set: "We're All His Goddamn Kids, Too"

maldigente:

George Orwell

maldigente:

George Orwell

(via but-you-no-love-me)

If that’s the case, then realistically you can blame that on the thugs who choose to represent you & your people. They don’t care about being stereotypical due to the fact of ego or ignorance, you do the math. Equivalent to any other bad seed regardless of their ethnicity, unless proven to be a civilized, law abiding citizen, of course you would be under the microscope of scrutiny. 

Being considered “guilty” has no limitation towards gender, race, or sex preference. Unless more people utilize their consciousness regarding true leadership within a hostile group of individuals DESPITE his/her race, the modification from War Lord to Peace Maker will not commence There will always remain the stigma of negative prompter’s for that general population.

A lot of people nowadays LOVE to throw the Nazis (Germans) under the bus just to prove a point or poke fun at a person, yet what ethnicity were the majority of the Third Reich? Does that mean all German people are Nazis? Absolutely not, yet the stigma still remains among a group of people who are all individuals with different beliefs, ideas, & knowledge.

Break the stereotypical cycle & make a change for future generations to come.

If that’s the case, then realistically you can blame that on the thugs who choose to represent you & your people. They don’t care about being stereotypical due to the fact of ego or ignorance, you do the math. Equivalent to any other bad seed regardless of their ethnicity, unless proven to be a civilized, law abiding citizen, of course you would be under the microscope of scrutiny.

Being considered “guilty” has no limitation towards gender, race, or sex preference. Unless more people utilize their consciousness regarding true leadership within a hostile group of individuals DESPITE his/her race, the modification from War Lord to Peace Maker will not commence There will always remain the stigma of negative prompter’s for that general population.

A lot of people nowadays LOVE to throw the Nazis (Germans) under the bus just to prove a point or poke fun at a person, yet what ethnicity were the majority of the Third Reich? Does that mean all German people are Nazis? Absolutely not, yet the stigma still remains among a group of people who are all individuals with different beliefs, ideas, & knowledge.

Break the stereotypical cycle & make a change for future generations to come.

(Source: theladyinthestripeddress)

Il rasoio fa male, il fiume è troppo basso, l’acido è bestiale, la droga dà il collasso, la corda si spezza, la pistola è proibita, il gas puzza, allora viva la vita.

Liza,Ragazze Interrotte (via christie1999love)

DIO PORCO ERANO MESI CHE LA CERCAVO. LA PRIMA CITAZIONE CHE TROVAI QUNDO ANCORA NON ERO ISCRITTO, ECCOLAA.

(via assenzadiemozioni)

cristo quanto amo sto film 

(via glinvernidentro)

"viva la vita"

(via seidentroognicanzone)

LARA

(via sanguecomeinchiostro)

reblog a vita

(via but-you-no-love-me)

(Source: e-tutto-questo-solo-grazie-a-te, via but-you-no-love-me)

Painted Skin: The Resurrection (2012)

Painted Skin: The Resurrection is a 2012 Chinese fantasy action film directed by Wu Ershan, starring Chen Kun, Zhao Wei, Zhou Xun, Yang Mi, Feng Shaofeng, Kris Phillips and Chen Tingjia. The film reunites most of the original cast of the 2008 film Painted Skin

Painted Skin (2008)

Painted Skin is a 2008 supernatural-fantasy film directed by Gordon Chan, starring Donnie Yen, Chen Kun, Zhou Xun, Zhao Wei, Betty Sun and Qi Yuwu. Although the film is based partly on a supernatural premise, it is more of an action-romance than a horror film. Painted Skin is based, very loosely, on one of Pu Songling’s classic short stories in Strange Stories from a Chinese Studio. The theme song of the film, Huà Xīn (畫心; Painted Heart), was performed by Jane Zhang.

Hua pi zhi: Yin yang fa wang (1993)

Painted Skin (simplified Chinese: 画皮之阴阳法王; traditional Chinese: 畫皮之陰陽法王; pinyin: Huà Pí Zhī Yīnyáng Fǎwáng) is a 1993 Hong Kong supernatural horror film starring Adam Cheng, Joey Wong, Sammo Hung, Lam Ching Ying, and Wu Ma. It was directed by King Hu.

It is based, very loosely, on a famous story in Pu Songling’s classic short story collection, Strange Stories from a Chinese Studio.

Cherokee Blessings from our family to yours :)

Cherokee Blessings from our family to yours :)

Robin Williams Hilarious FULL Interview on Johnny Carson’s Tonight Show - 1991 

Robin Williams discusses his movie “Awakenings” in this interview with Johnny Carson on “The Tonight Show Starring Johnny Carson” in 1991. Subscribe to Johnny Carson’s YouTube channel http://bit.ly/johnnysub.

JOHNNY CARSON PLAYLISTS
Animals http://bit.ly/carson_animals
Bloopers http://bit.ly/carson_bloopers
Carnac http://bit.ly/carson_carnac
Celebrities http://bit.ly/carson_celebrities
Christmas http://bit.ly/carson_christmas
Comedians http://bit.ly/carson_comedians
Episodes http://bit.ly/carson_episodes
Monologues http://bit.ly/carson_monologues
Music http://bit.ly/carson_music
Skits http://bit.ly/carson_skits

FOLLOW JOHNNY CARSON
YOUTUBE: “Subscribe” http://bit.ly/johnnysub
YOUTUBE MAIN MENU: http://bit.ly/johnny_menu
YOUTUBE PREMIUM: http://youtube.com/johnnycarsontv
FACEBOOK: “Like” http://fb.com/johnnycarson
TWITTER: http://twitter.com/#!/Johnnycarson
GOOGLE+: http://bit.ly/johnnygplus

JOHNNY CARSON IS AVAILABLE ON:
ITUNES http://bit.ly/johnnyitunes
DVD: http://bit.ly/carsondvds
AMAZON: http://bit.ly/amzn_carson
GOOGLE PLAY: http://bit.ly/carson_gplay